Plan dnia gr. młodszej

 

        

                                   PLAN DNIA         

    

                             w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa
                                                         w Tarnowie

                                           Gr: ANIOŁKI  

6.30 – 8.20 Schodzenie się dzieci na wspólną salę. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
                   
Indywidualna praca z dzieckiem lub praca w małych grupach, 
                   wspomaganie
i korygowanie rozwoju.  
                   Zestaw ćw. porannych i zabawy grupowe.
                   Czynności higieniczno-porządkowe.
 

8.20  Śniadanie grupy I. Czynności higieniczne. 

9.00- 9.45 Zajęcia dydaktyczne.  

9.45-11.40 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, 
                
tematyczne, dydaktyczne, inne. Praca indywidualna- rozwijanie zainteresowań, 
                 wspomaganie i korygowanie
rozwoju.
                 Zabawy na podwórku, spacery, wycieczki, ćw. gimnastyczne. 
                 Zabawy ruchowe, ze śpiewem.   

 11.45 Czynności higieniczno-porządkowe. 

       Obiad – grupa I. 

12.20-14.20  Czynności higieniczne, odpoczynek na leżaczkach: 
                     słuchanie bajek,  muzyki 
 relaksacyjnej lub klasycznej.   

14.20 Zabawy ruchowe. Czynności higieniczno-porządkowe. 

14.40  Podwieczorek.  

15.00-16.30 Zabawy dowolne  wszystkich dzieci w sali i na podwórku.
                    Rozchodzenie się
 
dzieci do domów.

 

 
© Copyright PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie