...............................................................................................................

KOCHANI RODZICE :)

Do końca września br. należy uiścić OPŁATY na rok 2022/2023
to jest za: książki i wyprawkę papierniczo-chemiczną.
Poniższe opłaty można dokowywać w miesiacach wakacyjnych 
przelewem na konto przedszkolne wpisując w tytule za co i za kogo jest dokonana opłata,
bądz już we wrześniu w kancelarii. 

Jednorazowe opłaty dotyczą:

- wyprawka papierniczo-chemiczna na cały rok 2022/2023 dla jednego dziecka = 200,00 zł.
(w tym są: wszystkie przybory plastyczne, papierowe, kredki, pisaki,
plastelina, kleje, farby, masy plastyczne, pióro-6 latki, chusteczki suche i mokre, pasta do zębów itp….)

Książki: - 4 latki = 113,00 zł.  
 - 5 i 6 latki = 146,00 zł.
 

DZIĘKUJĘ
😊

..........................................................................................................

Kochani:)

W nowym roku pracujemy zgodnie z wytycznymi GIS (link poniżej)

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja 

NOWE WYTYCZNE GIS - VI aktualizacja - 11 marca 2022 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

............................................................................................................................... 

Kochani Rodzice!

Przypominamy kilka zasad związanych z bezpiecznym powrotem dzieci do przedszkola:

- do przedszkola może uczęszczać wyłacznie zdrowe dziecko bez objawów chorobowych;
-jesli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
wówczas nie można przyproadzać dziecka do przedszkola;
- dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek;
- prosimy o przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny,
zachęcanie do częstego mycia rąk wodą i mydłem;
- prosimy aby zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania;

- na placu zabaw przebywają jedynie dzieci z nauczycielem i innymi pracownikami przedszkola;

- prosimy by przyprowadzanie/odbieranie dzieci odbywało się bez niepotrzebnego pośpiechu
ale "w miarę mozliwości sprawnie";
- rodzice/opiekunowie dziacka mają obowiązek zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników
jak i innych dzieci i rodziców (min 1,5 m);
- przyprowadzajac dziecko prosimy o przekazywanie istotnych informacji o stanie jego zdrowia (przekazanie uzupełnionej ankiety o stanie zdrowia dziecka);

- w szatni jednorazowo może przebywać 7. rodziców z dzieckiem;

- zaleca się aby w miarę mozliwości nie angażować w odbiór dzieci osób powyżej 60. roku zycia.

 

 

 
© Copyright PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie